கவிதை: பொய்த்த நம்பிக்கை – ஆ.சார்லஸ்

வசந்தம் மலர்கிறது வறுமை ஒழிகிறது, வேலைவாய்ப்புகள் நிறைகிறது, புதுவுலகம் மலர்கிறதென்றார்கள். நம்பிக்கையில் போட்டேன் நானும், நல்ல ஓட்டு. ஓட்டு வாங்கி வெற்றி பெற்றவர், ஓட்டமெடுத்தார். திரும்பி வர…

Read More

கவிதை : புறணிப் பேச்சவரம் – ஆ.சார்லஸ்

அவர்கள் என்னைப்பற்றி, பேசுகிறார்கள். அவர்களின் நண்பர்களைப்பற்றியும் பேசுகிறார்கள் . பேசிக் கொண்டிருப்பவர்களில் யாரேனும் எழுந்து சென்றால், அவரைப்பற்றியும் பேசுகிறார்கள். கடைசியாக எஞ்சியிருப்பவர் யாரைப் பற்றி, யாரிடம் பேசுவதெனத்தெரியாமல்…

Read More

R.K.நாராயண் எழுதிய “மகாத்மாவுக்காக காத்திருத்தல் (Waiting for the Mahatma)” – நூலறிமுகம்

நூலைப் பற்றி எழுத ஆரம்பிக்கும் முன்பாக,நமது தேசத்தந்தை மகாத்மா அவர்கள் குறித்து,எனது புரிதல்,மதிப்பீடு எல்லோரோடும் ஒத்துப்போகக்கூடியது அல்ல.காரணம், குறிப்பிட்ட இரண்டு சமயத்தவர்களை ஒன்றாக வாழ,பழக, தனது வாழ்நாள்…

Read More