சே நீ வாழ்கிறாய்! புத்தக அறிமுகம் – சுபாஷ், இந்திய மாணவர் சங்கம்

சே நீ வாழ்கிறாய்! ஏன் ‘சே’வுக்கு மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பெடுக்கும் ஆபத்தான பழக்கம் உள்ளது?. நினைத்ததை சொன்னதாலா? சொன்னதை செய்ததாலா? வார்த்தைகளும்,செயல்களும் வெகு அபூர்வமாகவே ஒன்றுசேரும் இவ்வுலகில்…

Read More