மருதனின் சேகுவேரா : வேண்டும் விடுதலை – நூல் மதிப்புரை வினிஷா

“சே” வெறும் பெயர் அல்ல கியூபப் புரட்சியின் அடையாளம் .அது ஒரு சகாப்தம்.. சே வினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு ஆசிரியர் மருதன் எழுதிய புத்தகத்தை படித்தேன் .…

Read More