சிறுகதை: ஒரு குள்ளநரியின் சாகசங்கள் – கே.என்.சுவாமிநாதன்

வன மிருகங்கள் நிறைய இருந்த காட்டில், ஒரு குள்ளநரியும், முள்ளம்பன்றியும் நண்பர்களாக இருந்தார்கள். ஒரு நாள் இருவரும் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த போது குள்ளநரி சொல்லியது “அருகில்…

Read More