சிக்கு புக்கு குழந்தைகள் கதை – இரா.கலையரசி

சிக்கு.புக்கு.,சிக்கு புக்கு, கூ…கூ… கூவிக் கொண்டை சட்டையை பிடித்துக் கொண்டு ஒருவர் பின்னாடி ஒருவர் ரயில் வண்டியில் ஏறினர். ஏய்..ஏய்..ஏறு! ஏறு!.னு மத்த புள்ளைங்களையும் ஏத்திகிட்டாங்க. தெரு…

Read More