அரசியல் வானில் மின்னும் பொதுவுடமை கவிஞர் தமிழ் ஒளி – முனைவர் எ. பாவலன்

விஜயரங்கம் என்னும் இயற்பெயர் கொண்ட கவிஞர் தமிழ் ஒளி தமிழ்க் கவிதை வரலாற்றில் தவிர்க்க முடியாத ஓர் ஆளுமை. அவர் ஓர் இயற்கைக் கவிஞர். பாரதி, பாரதிதாசனுக்கு…

Read More

மதுரையின் வரலாற்றை சொல்லும் கடம்பவனம் | பிருந்தா காசி

தீண்டாமை… இந்த நாவல் முழுமையாக மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலை சுற்றி நிகழக்கூடிய ஒன்றாக உள்ளது… ஹரிஜன மக்களின் உரிமைக்கான போராட்டம் ஆதிக காலத்தில் இருந்து நிகழக்கூடிய…

Read More