இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 69 – சுகந்தி நாடார்

கல்வியின் எதிர்காலம் கணினியா? ஒரு புதியக் கருத்து நமக்குச் சொல்லப்படுகின்றது என்றால், அது நமக்கு ஏற்கெனவே தெரிந்த ஒரு கருத்தாக இருந்தாலோ அல்லது நம் அனுபவத்தில் உணர்ந்து…

Read More

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 68 – சுகந்தி நாடார்

கல்வியில் கணினி கல்வியில் கணினி என்பது கணினிக் கருவிகளை வகுப்பில் உபயோகத்துவது மட்டுமல்ல. அதைத் தாண்டி ஒரு மாணவரின் வளர்ச்சிக்கு கணினியும் கல்வியும் இணைந்து செயல்பட வேண்டியக்…

Read More

கணினி உலகை கலக்கிய மனிதக் கணினி கணிதமேதை சகுந்தலா தேவி – பேசும் பிரபாகரன்

ஊக்கமளிக்கும் பேச்சுகள் வழங்குவதிலும், பல்வேறு வகையான புத்தகங்களை எழுதுவதில் வல்லவர் ‘மனிதக் கணினி’ ‘சகுந்தலா தேவி’ அம்மையார் ஆவார். அவரின் எண்கணித ஆற்றலினை உலக கணிதவியலாளர்கள் வெறும்…

Read More