தொடர் : 2– சாமானியனின் நாட்குறிப்பு – ஐ.முரளிதரன்

உயிர்த்தெழும் நாள் வெரோனிகா வை பற்றி முதன்முதலாக குமரன் எனக்குச் சொன்னது “அந்த உதட்டு மச்சத்தைப் பற்றி தான்”. நல்ல வடிவான முகம் அவளுக்கு. அந்த முகத்தில்…

Read More