பாங்கைத்தமிழன் கவிதைகள்

‘நோய்களுக்கு மருந்து நீ’ ****************************** உலகின் ஒப்பற்ற தேசம்! அகிலத்தின் அழகு தேசம் மூத்த இனமும் மொழியும் தோன்றிய முதன்மை தேசம்! வற்றா நதிகளும் வளமார் மண்ணும்…

Read More

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி 8 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

ஆனந்தக் களிப்பினாலே சுரக்கிறது பார், தாய்ப்பால்! வீட்டு முற்றத்தின் முல்லைக்கொடியில் புல்லைக் கோர்த்துக் கட்டிய சிட்டுக்குருவியின் சின்னஞ்சிறு கூட்டில் பிரசவித்த பிஞ்சுக் குருவியை இரகசிமாய் எட்டிப் பார்த்து…

Read More

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி 7 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

பிரசவ நேரமும் தாய்ப்பாலூட்டும் காலமும் கருவேலங்காட்டுக்குள் விறகெடுக்க புள்ளத்தாச்சியாகப் போய் அங்கேயே பிரசவ வலியெடுத்து தலைமாட்டில் ஒரு கட்டு விறகையும், கையிலே கவிச்சை வாசத்தோடு பச்சைப் பிள்ளையும்…

Read More

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி 6 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

கர்ப்ப காலத்திலேயே தாய்ப்பாலூட்டத் தயாராகுங்கள் தாய்ப்பாலென்பது குழந்தைகள் பிறந்த பின்னால் சுரக்கப் போவது தானே? அதற்காக நீங்கள் என்னவோ கர்ப்பகாலத்திலேயே தாய்ப்பாலூட்டச் சொல்லி புதிதாக எங்களை ஏதேதோ…

Read More

பறவை நோய் கவிதை – க. புனிதன்

அன்னத்தின் காயத்திற்கு மருந்திட்ட சித்தார்த்தன் வழியில் கோழிகள் வளர்த்தேன் அன்னம் போலவே இருந்தது வெக்கைக் கழிசல் நோய் வந்து கோழிகள் செத்து போயின. மனம் சோகையான கோழி…

Read More

தாய்ப்பால் எனும் ஜீவநதி 5 – டாக்டர் இடங்கர் பாவலன்

தாய்ப்பால் ஒரு சிறந்த ஹெல்த் பாலிசி பூமியைத் தாண்டி அந்த ஆகாசத்திற்கும் அப்பாலிருக்கிற நிலவைக் கைக்காட்டி தன் பிள்ளைக்குச் சோறூட்டுவதாக அந்த நிலாவிற்கும் ஒருபிடி சோற்றைப் பிசைந்து…

Read More

கொசுவின் பார்வையில் சமூகம் கவிதை – பேசும் பிரபாகரன்

ஏற்ற தாழ்வில்லாமல் எல்லோரையும் கடிக்கும் சமூக நீதி ஏந்தலே முதலாளி தொழிலாளி என்று பாராமல் அனைவரின் ரத்தத்தினையும் உறுஞ்சுவதால் நீ ஒரு மூட நம்பிக்கை இலைகளை உண்ணும்…

Read More

கணித சாம்ராச்சியத்தினை கலக்கிய காய் – பேசும் பிரபாகரன்

கணிதத்தில் தேற்றம் என்றாலே அனைவருக்கும் நினைவுக்கு வருவது பித்தகோரஸ் தேற்றம் . இதனை வெளிக்கொண்டுவந்தர் வடிவியலில் தன்னை முழுவதுமாக ஈடுபடுத்தி கொண்ட கணித மேதை பித்தகோரஸ். தனக்கொரு…

Read More

கோவிட் -19 : நோய் முதலாளித்துவ மிருகத்தின் வயிற்றுக்குள் கோரப் பசி – பிரபீர் புர்கயஸ்தா (தமிழில் முனைவர் தா.சந்திரகுரு)

1918ஆம் ஆண்டு ஸ்பானிஷ் காய்ச்சலுக்குப் பிறகு வந்திருக்கும் மிக மோசமான தொற்றுநோய் கோவிட்-19 என்று நாம் அடிக்கடி கேள்விப்படுகிறோம். ஆனால் 1890களில் தொடங்கிய மூன்றாவது பிளேக் தொற்றுநோய்…

Read More