Dr. Bodhisattva

மொழிபெயர்ப்புக் கவிதை: நான் ஒளிக்காகக் காத்திருக்கிறேன் – ஹிந்தியில் போதி ஸத்வ | தமிழில் வசந்ததீபன்

நான் ஒளிக்காகக் காத்திருக்கிறேன் —————————————————————– அமாவாசையின் இரவில் வெளியே திறந்த வெளியில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நிலவிற்காக காத்திருந்தபடி தெரியவில்லை வைகாசியா அல்லது ஆனியா ஒரு பஹர் ,…

Read More