ஏப்ரல் 17 உலக ஹைக்கூ தின கட்டுரை

கொண்டாடுவோம் கைக்குள் அடங்கும் பிரபஞ்சக்கவிதையாம் ஹைக்கூவை. இன்று உலகளாவிய ரீதியில் பிரபலமாகி வரும் கவிதை வடிவமே ஹைக்கூ கவிதை. ஹைக்கூ கவிதை மிகவும் எளிமையான கவிதை வடிவமாகும்.…

Read More

Dr. ஜலீலா முஸம்மில்-ன் கவிதைகள்

மீள முகிழ்க்கும் பனிமலர் விட்டுச் சென்றால் பரவாயில்லை விடுதலை பெற்றால் நன்று தூர இருந்தால் துயரம் தவிரும் தீராத தலைவலி தீரும் அப்படியெல்லாம் தோன்றும் அப்படியெல்லாம் நடக்க…

Read More

“சுயம் தொலைத்து” கவிதை – Dr ஜலீலா முஸம்மில்

கோபமாகக் கத்திவிட்டு அடுத்த பொழுதுகளில் ஏது செய்யப் போகிறோம் குதர்க்கமாகப் பேசிவிட்டுப் பின்னர் என்ன செய்வதாக உத்தேசம் குறைகளைக் கண்டு முரண்பட்டு என்ன பிரதிபலன் அருகில் இருப்பவரின்…

Read More

கவிதை: நேசித்துக்கொண்டே – Dr ஜலீலா முஸம்மில்

நாம் நேசித்துக்கொண்டிருந்தோம் நேசித்த பொழுதுகள் நியாயங்களை யாசித்த பொழுதும் நேசத்தின் பச்சயம் நீரின்றி உபவாசம் செய்தபோதும் நேசித்த புரிதல்கள் இணைப்பின்றிய காலசூன்யத்தில் பிரவேசித்தபோதும் நேசத்தின் பறவை உயிர்க்கூட்டை…

Read More

கவிதை: முட்கள் என்ன செய்வது? – Dr. ஜலீலா முஸம்மில்

மொழியின் தூரிகை கொண்டு மனதை வரையத் தொடங்குகிறாய்… ஒப்பனைகளை ஒவ்வொன்றாய் இடத்தொடங்குகிறாய்… ரணங்களின் வரிசைகள்; வலிகளின் வியாக்கியானங்கள்; கீறல்களின் எதிரொலிகள்… எல்லாவற்றையும் அரிதாரத்தில் மறைத்துக்கொள்கிறாய்…. ஏன் இந்த…

Read More

கவிதை: ஆதி நேசம் – Dr. ஜலீலா முஸம்மில்

நாம் நேசித்துக்கொண்டிருந்தோம்நேசித்த பொழுதுகள் நியாயங்களை யாசித்த பொழுதும்நேசத்தின் பச்சயம் நீரின்றி உபவாசம் செய்தபோதும்நேசித்த புரிதல்கள் இணைப்பின்றிய காலசூன்யத்தில் பிரவேசித்தபோதும்நேசத்தின் பறவை உயிர்க்கூட்டை விட்டு ஊண் தேடிப்பறந்த போதும்…

Read More

கவிதை: பிரசவமே ஆகாமல்- Dr ஜலீலா முஸம்மில்

எனது நேசம் காற்றில் கலந்த வாசனை போலானதுஎனது நேசம் நதியில் கரைந்த ஈரம் போலானது பெருமரம் தாங்கும் நிலம் போலவே எனது நேசம் அலை கடலின் ஆழமாய்…

Read More