Dthamayanti

நூல் அறிமுகம்: தமயந்தியின் ஒரு வண்ணத்துப்பூச்சியும் சில மார்புகளும் – சி.சசிரேகா

படைப்புகள் சில நேரங்களில் தன்னை வாசித்து அதன் வலிகளை உணரக்கூடிய வாசகனையோ அல்லது வாசகியையோ தேர்ந்தெடுக்கும் என்று இச்சிறுகதையை வாசிக்கும் போது தெளிந்தது… தமயந்தி எழுதிய ”ஒரு…

Read More