Electronic bearer certificate

இணைய வகுப்பறைக்கு இன்றியமையாத் தேவைகள் 68 – சுகந்தி நாடார்

கல்வியில் கணினி கல்வியில் கணினி என்பது கணினிக் கருவிகளை வகுப்பில் உபயோகத்துவது மட்டுமல்ல. அதைத் தாண்டி ஒரு மாணவரின் வளர்ச்சிக்கு கணினியும் கல்வியும் இணைந்து செயல்பட வேண்டியக்…

Read More