Emma

நூல் அறிமுகம்: ’ஏம்மா’ சிறுகதை – பாரதிசந்திரன்

அன்பரசு என்னும் இயற்பெயர் கொண்ட புதியவன் எழுதியிருக்கும் முதல் சிறுகதைத் தொகுப்பு இந்நூல். இச்சிறுகதைத் தொகுப்பில் 12 சிறுகதைகள் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு சிறுகதையும் ஒவ்வொரு தளத்தை மையமாகக்…

Read More