கருங்கல் கி.கண்ணன் எழுதிய “என் உயிர் தமிழுக்கே” (நூலறிமுகம்)

“எந்நிலை வந்தாலும் தன்னிலை தவறேன் என் தாய் தமிழ் என் உயிர் தமிழ் என் இதயத்தின் ஓசை தமிழ் என் சுவாசத்தின் காற்றும் தமிழ்” என்று என்…

Read More