En Valaichsalai

நூல் அறிமுகம்: எண்வலிச் சாலை ( வரலாற்றுப் புனைவுகள்) – அண்டனூர் சுரா – ஒரு பார்வை – பொன். குமார்

வரலாறை எழுதுவது ஒரு கலை. புனைவு எழுதுவது ஒரு கலை. வரலாற்றுப் புனைவு எழுதுவது ஒரு கலை. சமகால வரலாற்றை பழங்கால வரலாற்றுடன் இணைத்து புனைவாக்குவது ஒரு…

Read More