தொடர் – 37: சமகால சுற்று சூழல் சவால்கள் – பா. ராம் மனோகர்

ஆழ்கடல் அரிய உயிரின கடத்தல் குற்றங்கள்! அதிர்ச்சி தரும் சூழல்காப்பு சவால்கள்! கடல் என்ற இயற்கை வளம் நம் மனித இனத்திற்கு, அரிய புரத சத்து நிறைந்த…

Read More

தொடர் – 36: சமகால சுற்று சூழல் சவால்கள் – பா. ராம் மனோகர்

சூழல் மதிப்பீட்டு முறை, நீர்த்து போன நிலையா!!?? ஒரு தொழிற் சாலை அல்லது வளர்ச்சி திட்டம், நாட்டின் எந்த பகுதியில் துவக்கம் செய்தாலும், அந்த குறிப்பிட்ட செயல்பாடு,…

Read More

தொடர் 35: சமகாலச் சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

பறவைகள் எண்ணிக்கை கணக்கெடுப்பு! இயற்கை சூழலின் உயிர் துடிப்பு!! இயற்கையில் காணப்படும் அனைத்து உயிரினங்களில், பறவைகள் என்பது மிகவும் வேறுபட்டது. பறத்தல், உடல் அமைப்பு, சிறகுகள், வண்ணம்,…

Read More

தொடர் 34: சமகாலச் சுற்றுசூழல் சவால்கள் – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

திடக்கழிவு மேலாண்மை பிரச்சினை, தீரவே தீராதா!!? கழிவுகள் என்றும் சரியான முறையில் மேலாண்மை செய்வது மட்டும், ஒரு ஊரில், நாட்டில் சுகாதார, ஆரோக்கிய நிலை மேம்பட மேற்கொள்ள,…

Read More

சமகால சுற்றுச்சூழல் சவால்கள்: தொடர் 4 – முனைவர். பா. ராம் மனோகர்

குறையா சுற்றுசூழல் குற்றங்கள்! வருமா நமக்கு மன மாற்றங்கள்?! முனைவர். பா. ராம் மனோகர். “தன் பெண்டு, தன் பிள்ளை, சோறு வீடு இவையுண்டு தானுண்டென்போன், சின்னதொரு…

Read More