erin gruwell

கல்வி சிந்தனையாளர்- 4 : எரின் குரூவெல் ( The Freedom Writers Institute) – இரா. கோமதி

1994 – 1998 ல் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில், லாங் பென்ச் நகரின் உட்ரோ வில்சன் உயர்நிலைப் பள்ளியில் ‘ரூம்- 203’ மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. ஒட்டுமொத்த பள்ளியும்…

Read More