Exploitation of labour

**உழைப்புச் சுரண்டல்** – கனகாபாலன்

**உழைப்புச் சுரண்டல்** ************************** அதிகாரக் குஷனில் அமர்ந்திருப்பவனின் ஆணவக் குரல் அடிமை ஏவலை மட்டுமே அறிந்திருக்கிறது வறியவனின் குருதி உறிஞ்சி நிரப்பப்பட்ட அவன் பேராசை மூட்டைக்குள் புழு…

Read More