Eyelids

து.பா.பரமேஸ்வரியின் கவிதைகள்

நான் என்‌ செய்வேன்? ************************** உயிரொன்று தோன்ற உளம் பூக்க ஊட்டமானாள் அன்னை. மகனே தன் வாரிசெனப் பூரித்தான் அப்பன்.. இரட்டைப் பிள்ளை போல.. அங்கலாய்த்தாள் அப்பத்தா…

Read More