Fish basket

இரா. கலையரசியின் கவிதைகள்

மீன் கூடை ************** கடல் கை விட்ட பிறகு கண்ணீரில் மூழ்கிய மீன்கள்… வலைகளின் வஞ்சனைகளில் சிக்கி உயிரை இழந்து கரையைத் தொட்டன கதம்ப மீன்கள். உப்புக்…

Read More