வாழும் கனவு கவிதை – அபர்ணா செங்கு

வானம் பார்த்து வாழ்ந்து விட்டோம் வாழ்வை வயலில் நட்டு விட்டோம் பச்சைப் பயிராய் செழிக்கும் என்றே வாழும் கனவு கண்டு விட்டோம். தலைமுறை கடந்தும் மாற்றம் இல்லை…

Read More

பாங்கைத் தமிழனின் கவிதைகள்

‘பரம்பரை’ ************* காய் கனியில் கண்டறிந்து… காய்க்கும் விதையை பூக்கா செய்தார்! பூவா விதையை காயாய் செய்தார்! குட்டிகள் போட்டதை மலடாக்கினர்! மலட்டு விலங்கினை மாதாவாக்கினர்! உயிரென…

Read More

நூல் அறிமுகம்: சோ. தர்மனின் தூர்வை – அன்புமணிவேல்

சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றிருக்கும் சோ. தர்மன் ஐயா அவர்களின் எழுத்துகளில்… என் முதல் வாசிப்பு இந்த “தூர்வை”. ஐயாவின் சூல், கூகை குறித்தான வாசகப் பார்வைகளைக்…

Read More

போர்களின் தலைமுறை கவிதை – செ.கார்த்திகைசெல்வன்

யுத்தமும் இரத்தமும் பின்னிப் பிணையும்போது முத்தமும் சத்தமும் அந்தப்புரத்தில் விலகியிருப்பதில்லை முத்தமும் சத்தமும் பின்னிப் பிணையும்போது யுத்தமும் இரத்தமும் போர்க்களத்தில் விலகியிருப்பதில்லை அந்தப்புரத்தின் வெற்றி அடுத்த தலைமுறையை…

Read More