அத்தியாயம் 28: பெண்: அன்றும், இன்றும் – நர்மதா தேவி

“அனைத்து மனிதர்களும் சுதந்திர மனிதர்களாக சம-மாண்பு, சம-உரிமை பெற்ற மனிதர்களாகப் பிறக்கிறார்கள்” – ஐக்கிய நாடுகள் சபை 1948 டிசம்பர் 10 அன்று பிரகடனப்படுத்திய, அனைத்துலக மனித…

Read More