நாம் எதிர்காலக் கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது கட்டுரை – விஜய் பிரசாத் (தமிழில் : கி.ரமேஷ்)

அன்பு நண்பர்களே, சமூக ஆய்வு நிறுவனம் ட்ரைகாண்டினெண்டலின் சார்பில் வாழ்த்துகள். 2022, ஏப்ரலில் ஐ. நா. வானது உலக நெருக்கடி எதிர்ப்புக் குழுவை உணவு, சக்தி, நிதிக்காக…

Read More