ஆடுகளை அமைதி படுத்துதல்: பிரச்சாரம் எப்படி செயல்படுகிறது – தமிழில் க.ஆனந்தன்

1970களில், நான் ஹிட்லருக்கு முன்னணி பிரச்சாரம் செய்தவர்களில் ஒருவரான ரேனி ரீபென்ஸ்தால் அவர்களை சந்தித்தேன், அவரின் காவியமான படங்கள் நாஜிக்களை மகோன்னதமானவர்களாக சித்தரித்திருக்கும். நாங்கள் இருவரும் கீன்யாவில்…

Read More

நீட்சே எதிரும் புதிரும் கட்டுரை – சா. தேவதாஸ்

என்னைப் பற்றி நன்றாகவே அறிவேன். ஒரு நாள் எனது பெயர், அசுரத்தனமான ஒன்றின் ஞாபகத்துடன் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் பூமியில் இருந்திராத நெருக்கடியுடன், மிக மிக ஆழ்ந்த மனசாட்சியின் மோதலுடன்,…

Read More

நூல் அறிமுகம் : ஆதி வள்ளியப்பனின் இளையோருக்கு மார்க்ஸ் கதை – பூங்கொடி கதைசொல்லி

நூல் : இளையோருக்கு மார்க்ஸ் கதை ஆசிரியர் : ஆதி வள்ளியப்பன் பதிப்பகம் : பாரதி புத்தகாலயம் பக்கங்கள் : 96 விலை : ₹80.00 தொடர்பு…

Read More