நூறு நாள் வேலைத்திட்டத்தை முழுமையாகப் பயன்படுத்திடுக – பிருந்தா காரத் (தமிழில் – எம் கிரிஜா)

கரீப் கல்யாண் ரோஜ்கார் அபியான் திட்டத்தினை செயல்படுத்துகிறோம் என்ற பெயரில் நூறு நாள் வேலைத்திட்டத்தை நீர்த்துப் போகச் செய்யக் கூடாது. மகாத்மா காந்தி தேசிய கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு…

Read More