சமகால நடப்புகளில் மார்க்சியம் தொடர் 6 – என்.குணசேகரன்

மார்க்ஸ் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு “உதவி” செய்தாரா? என்.குணசேகரன் தமிழகத்தில் தோன்றிய பல சான்றோர்கள், பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பசி, பட்டினி இல்லாத உலகை கனவு கண்டனர்.…

Read More