பணக்கார விவசாயிகளும், உலகளாவிய சதிகளும் : உள்ளூர் முட்டாள்தனம்  – பி. சாய்நாத் | தமிழில்: தா.சந்திரகுரு

லட்சக்கணக்கானவர்களுக்கு நீர், மின்சாரம் ஆகியவற்றைத் துண்டிப்பதன் மூலம் கடுமையான உடல்நலக் கேடுகளுக்கு ஆளாக்குவது, காவல்துறை, துணை ராணுவத்தின் துணையுடன் தனி பிரதேசத்திற்குள் அடைத்து வைத்து ஆபத்தான சுகாதாரக்…

Read More