தொடர் 18: ஞானப்பால் – ந.பிச்சமூர்த்தி | கதைச்சுருக்கம் : ராமச்சந்திர வைத்தியநாத்

மாயமும் வண்ணமும் நிறைந்த புதுக்கவிதையை தமிழ் உலகிற்கு அளித்த பெருங்கொடையாளி ந.பிச்சமூர்த்தி. “உணர்வே என் குதிரையாகி விட்டபடியால், நான் ஒரு சமயம் நட்சத்திர மண்டலத்தில் பொன் தூள்…

Read More