நூல் அறிமுகம்: கி ராஜநாராயணனின் “கோபல்ல கிராமம்” – சரிதா ஜோ

கதை ஒருவரியில் : தெலுங்கு தேசத்திலிருந்து தமிழகத்திற்குப் புலம் பெயர்ந்த மக்களின் கதை. கரிசல் இலக்கியத்தின் பிதாமகன் கி.ரா அவர்கள் முதலில் எழுதிய நாவல் கோபல்ல கிராமம்.…

Read More