2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்: மக்கள் களம் – “தேசிய பாதுகாப்பு”

எண்: 9 மோடி அரசின் பொய்கள், பொய்கள், மேலும் பல பொய்கள் தேசிய பாதுகாப்பு சொன்னது ‘இந்தியாவின் சர்வதேச அந்தஸ்தை உயர்த்துதல்; உள்நாட்டு/வெளிநாட்டு பாதுகாப்பில் சமரசமற்ற அணுகுமுறையை…

Read More

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்: மக்கள் களம் – “பொருளாதாரம்”

எண் : 8 மோடி அரசாங்கத்தின் பொய்கள், பொய்கள், மேலும் பல பொய்கள் பொருளாதாரம் சொன்னது உலகில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரமாக இந்தியா உள்ளது. இன்னும்…

Read More

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்: மக்கள் களம் – “விவசாயமும் விவசாயிகளும்”

எண் : 7 மோடி அரசாங்கத்தின் பொய்கள், பொய்கள் மேலும் பல பொய்கள் விவசாயமும் விவசாயிகளும் சொன்னது விவசாயிகளின் வருமானம் இரட்டிப்பாக்கப்படும். விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையில் பயிர்களின்…

Read More

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்: மக்கள் களம் – “விவசாயத் தொழிலாளர்கள்”

பரப்புரை எண்: 6 மோடி அரசின் பொய்கள், பொய்கள், மேலும் பல பொய்கள் விவசாயத் தொழிலாளர்கள் சொன்னது கிராமப்புற மக்களின் வருவாய் அதிகரித்துள்ளத மகாத்மா காந்தி தேசிய…

Read More

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்: மக்கள் களம் – “உழைக்கும் பெண்கள்”

பரப்புரை எண்: 5 மோடி அரசின் பொய்கள், பொய்கள், மேலும் பல பொய்கள் உழைக்கும் பெண்கள் சொன்னது நாட்டின் தொழிலாளர் தொகுப்பில் பெண்கள் பங்கேற்க பாதுகாப்பான, ஆரோக்கியமான,…

Read More

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல்: மக்கள் களம் – “தொழிலாளர் நலம்”

பரப்புரை எண்: 4 மோடி அரசின் பொய்கள், பொய்கள், மேலும் பல பொய்கள் தொழிலாளர் நலம் சொன்னது 2020 செப்டெம்பரில் தொழிலாளர் குறியீடுகள் நிறைவேற்றப்பட்டபோது, அதை முன்னிட்டு,…

Read More

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் மக்கள் களம் – “வேலையின்மை”

பரப்புரை எண்: 3 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் மோடி அரசின் பொய்கள், பொய்கள், மேலும் பல பொய்கள் வேலையின்மை சொன்னது 2014 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது, தான்…

Read More

மக்கள் களம் – “இந்துத்துவ வகுப்புவாதம்”

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் பரப்புரை எண்: 2 மோடி அரசின் பொய்கள், பொய்கள், மேலும் பல பொய்கள் இந்துத்துவ வகுப்புவாதம் சொன்னது “அனைவரோடும் சேர்ந்து, அனைவரின் நன்மைக்காக,…

Read More

மக்கள் களம்…

2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் பரப்புரை எண்: 1 மோடி அரசின் பொய்கள், பொய்கள், மேலும் பல பொய்கள் மக்களாட்சி சொன்னது “ஜனநாயகத்தின் அழகு பொதுமக்களின் பங்கேற்பில் உள்ளது”…

Read More