பாஜக வின் ச.ம.உ. சந்தை கட்டுரை – அ.பாக்கியம்

சந்தை மடம் ஆளுநர் மாளிகை: சரக்குகளின் வகைகளுக்கு ஏற்ற முறையில் பல சந்தைகள் உள்ளது. அப்படி ஒரு சந்தையாக பாஜக ச.ம.உ. களை வாங்க ஒரு சந்தையை…

Read More

கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஓர் ஆளுநர் கட்டுரை – தமிழில்: ச.வீரமணி

கேரளம் தற்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்த வினோதமான ஓர் ஆளுநரின் நடவடிக்கைகளைப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறது. ஒருநாள் அவர் கேரளப் பல்கலைக் கழகங்களின் துணை வேந்தர்கள் அனைவரும் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும்…

Read More