சமகால நடப்புகளில் மார்க்சியம் தொடர் 7 – என்.குணசேகரன்

மார்க்சின் கருத்தை ஏன் திரிக்கிறார்கள் ? என்.குணசேகரன் ரஷ்யா – உக்ரைன் போர் தெற்காசிய நாடுகளில், கடுமையான பொருளாதார பாதிப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உணவு மற்றும் ஆற்றல் பற்றாக்குறை…

Read More

சமகால நடப்புகளில் மார்க்சியம் தொடர் 6 – என்.குணசேகரன்

மார்க்ஸ் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு “உதவி” செய்தாரா? என்.குணசேகரன் தமிழகத்தில் தோன்றிய பல சான்றோர்கள், பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பசி, பட்டினி இல்லாத உலகை கனவு கண்டனர்.…

Read More

சமகால நடப்புகளில் மார்க்சியம் தொடர் 4 – என்.குணசேகரன்

மார்க்சியம் “தூண்டி விடும்” தத்துவமா? என்.குணசேகரன் “எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை.. “எங்களது ஊதியம் மிகவும் குறைவு;.விலைவாசியோ மிக அதிகம்;” “.. அனைத்து தொழிலாளர்களும் ஒன்றிணைந்துள்ள இந்த…

Read More

சமகால நடப்புகளில் மார்க்சியம் தொடர் 3 – என்.குணசேகரன்

மார்க்சியம் “அந்நிய” தத்துவமா? என்.குணசேகரன் சிலர் சில சிந்தனைகளை குறிப்பிட்டு “இது வேற்று நாட்டு சிந்தனை,.. இது வேற்று நாட்டுத் தத்துவம்”, “அவை எதுவும் நம் நாட்டுக்கு…

Read More