கவிதை: அற்புதம் – சூர்யநிலா

நீயும் உனது ஊரும் நலமா.? அல்லது என்னைப் போல் சுகவீனமாக சுருண்டுக் கிடக்கின்றதா உனது ஊரும் ? எனது ஊரும் அத்தனையொன்றும் இரக்கமற்றதில்லை. அது நம்மைப் பொக்கிஷமாகப்…

Read More