கவியோவியத் தொடர் யுத்த கீதங்கள்: பட்டாம் பூச்சியின் சிறகுகளும் வெட்டுக்கிளியின் கால்களும் 34 – நா.வே.அருள்

பட்டாம் பூச்சியின் சிறகுகளும் வெட்டுக்கிளியின் கால்களும் ******************************************************************** கடவுளின் தலையை ஞானி பொருத்திக் கொள்கிறபோது அவனது பெயர் விவசாயி. விவசாயியின் இதயம் எப்போதும் தரிசாய் இருப்பதில்லை அது…

Read More

கள்ளச்சந்தையில் தமிழ் பாடும் வெட்டுக் கிளி கவிதை – பேசும் பிரபாகரன்

பச்சை சட்டை போட்டு பச்சையை வெட்டுவதால் நீ வெட்டுக் கிளியல்ல நீ ஒரு வேட்டு கிழி பாலைவனத்தில் வாழ்வதோடு நிறுத்திக்கொள் பாலைவனத்தை உருவாக்க முயற்சிக்காதே அதை மனிதர்கள்…

Read More