வல்லரசுப் பெருமிதம் வேண்டாமா தாயே? – சூப்பர்சாவா (தமிழில்: அ.குமரேசன்)

கண்களைத் திறக்கிறேன். ஒரு சலிப்போடு கட்டிலில் நிமிர்ந்து உட்கார்கிறேன். என் அறையிலிருக்கும் டிஜிட்டல் கடிகாரத்தைப் பார்க்கிறேன் – அது காலை 7.58 என்று தெளிவாகக் காட்டுகிறது. உடலைச்…

Read More