பெரும் தாகம் – பிச்சுமணி

பெரும் தாகம் எவ்வளவு நீர் அருந்தினால் தீருமென தெரியவில்லை. ஏற்கெனவே தயாரித்துவைத்த உணவெதையும் அவர்கள் உண்டதாகத் தெரியவில்லை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தின்பண்டங்களைத் தின்னும் முட்டு பசியும் அவர்களுக்கில்லை எச்சி…

Read More