பெயர் சொல்லும் பறவை 19 – உப்புக்கொத்தி | முனைவர். வெ. கிருபாநந்தினி

நாம் பயணம் செய்யும் இடங்களை தற்போது கூகுளே பதிவு செய்து மாதம் ஒரு முறை நமக்கு காட்டுகிறது. அவற்றை பார்க்கும் பொழுது சுவரசியாயமாகத்தான் இருக்கிறது. நம்மில் சிலர்…

Read More