கார்கவியின் கவிதைகள்

துளைகளற்ற புல்லாங்குழல்…! *********************************** மொத்தமும் ஊமையாகிய வனத்திலே புழுக்கள் நிண்டி நெளிந்து கொழுத்துப்போன மொத்தக் காட்டில் அளவெடுத்து அழகாக்கி தூர் பார்த்து முட்கள் முறித்து மெல்ல மெல்ல…

Read More

பேராசை என்ன செய்யும்? கவிதை – சிந்து

பேராசை என்ன செய்யும்? நாடுகளைக் கடந்து மக்களை அடிமைப்படுத்தும் இயற்கை வளங்களைச் சுரண்டும் லாபத்தைச் குறிவைக்கும் போரை ஊக்குவிக்கும் ஆட்சியைக் கவிழ்க்கும் ,கலகமூட்டும் மக்களின் உழைப்பைச் சூறையாக்கும்…

Read More