பெயர் சொல்லும் பறவைகள் 4 (Green Cheeked Parakeet) – முனைவர். வெ. கிருபாநந்தினி

சென்ற வாரம் நம்ம ஊர் பச்சைக்கிளியைப் பற்றித் தெரிந்து கொண்டோம் அல்லவா, இந்தவாரம் அதே குடும்பத்தைச் சார்ந்த வெளிநாட்டுக் கிளியுடன் நாம் பயணிக்கலாம். ஏனெனில் நாம் வெளிநாட்டுக்…

Read More