தங்கேஸ் கவிதைகள்

பச்சை தவளை ஒரு வார்த்தை பச்சை தவளை கண்களை உருட்டிக்கொண்டு விழிக்கிறது நமக்கிடையில் அது சாத்தானுடையது என்றால் நீ நம்ப மறுக்கிறாய் கண்ணாடியில் எறியப்பட்ட கல் புத்தனைப்…

Read More