மொழிபெயர்ப்பு சிறுகதை: க்ரிஷா – செகாவ் (தமிழில் – ச.சுப்பாராவ்)

இரண்டு வருடங்கள், எட்டு மாதங்களுக்கு முன் பிறந்தவனான க்ரிஷா என்ற கொழுகொழு குட்டிப்பையன் தனது ஆயாவுடன் இரண்டு பக்கங்களிலும் மரங்கள் அடர்ந்த பெருஞ்சாலையில் நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தான்.…

Read More