நூல் அறிமுகம்: முகமூடி அகன்ற வேளையில் தெரிந்த வாஜ்பாயின் உண்மை முகம் – சித்தார்த் வரதராஜன் (தமிழில் தா.சந்திரகுரு)

“குஜராத்: துயரம் உருவான விதம்” (Gujarat: The Making of a Tragedy) என்ற சித்தார்த் வரதராஜனால் தொகுக்கப்பட்டு வெளியான புத்தகத்தின் முன்னுரையில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட பகுதி…

Read More