தொடர் 13: சமகால நடப்புகளில் மார்க்சியம் – என். குணசேகரன்

செயற்கை நுண்ணறிவு காலத்திலும் மார்க்சியம் பொருத்தமானதா? உணவு பொருட்களை இணையம் மூலம் மக்களுக்கு வழங்கும் ஸ்விக்கி ஊழியர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் சமீபத்தில் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர். இது…

Read More

தொடர் 12: சமகால நடப்புகளில் மார்க்சியம் – என். குணசேகரன்

சமூக வளர்ச்சியை முன்னெடுப்பது எது ? தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்த ஒரு முக்கியமான வரலாற்று நிகழ்வு,வேலூர் புரட்சி.வேலூர் புரட்சி 1806 ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் துவங்கி,பின்னர்…

Read More