நாடோடிகளை எப்போது புரிந்து கொள்ள போகிறோம் – மா.வினோத் குமார்.

காடாறு மாதம் வீடாறு மாதம் என்பதுபோல் வாழ்பவர்கள் நாடோடிகள்.இன்றைய நவீன வாழ்க்கையில் வேலைக்காக தொடர்ந்து இருப்பிடத்தை மாற்றி கொண்டே இருக்கும் நம் வாழ்க்கையில்.இவர்கள் தங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக…

Read More