நூல் அறிமுகம்: தனஞ்செழியனின் “ஹைக்கூ என்றும் சொல்லலாம்” – பாரதிசந்திரன்

“உண்மையில்லா நிதர்சனங்கள்” எழுத்தாளர் மு. தனஞ்செழியன் அவர்கள் ‘ஹைக்கூ என்றும் சொல்லலாம்’ எனும் கவிதைத் தொகுப்பைத் தற்பொழுது வெளியிட்டுள்ளார். நூறு ஹைக்கூ கவிதைகள் இத்தொகுப்பில் உள்ளன. கு…

Read More