ஹைக்கூ தெறிப்புகள் கவிதை – ஜனநேசன்

குளமும் இல்லை தவளையும் இல்லை தாவி அலைவுறும் மனது. நீ வந்ததும் எழுச்சி மறைவதும் நெகிழ்ச்சி சூரியனே … மொட்டைமாடியில் பறக்கும் கொடிகள் சுரையும், பூசணியுமாக குடிசையைக்…

Read More