நூல் அறிமுகம்: உசுல பி.விஜயசூரியவின் ’அம்பரய’ தமிழில்: தேவா – A.காயத்ரி

இலங்கையைச் சேர்ந்த சிங்கள எழுத்தாளரான உசுல பி.விஜயசூரிய இந்நூலின் ஆசிரியர். தமிழில் : தேவா. 1970 களில் இலங்கையில் இப்புத்தகமானது வெளியிடப்பட்டது. மீனவர்களின் வாழ்க்கை முறை, அவர்களின்…

Read More

கவிதை தமிழனின் கவிதைகள்

உழைப்பின் உயர்வை உலகிற்கு உணர்த்தும் உன்னதப் பேரினமே….! உலகே வியந்து உமக்காய் தந்தது, இன்றைய மே தினமே….! வியர்வை துளிகளின் விலையை அறிந்தோர் உமைபோல் எவருமில்லை…! நேரம்,…

Read More

தாத்தாவின் தட்டுக்கூடை குறுங்கதை – மீராபாண்டி

எண்பது வயது நிறையப் போகும் எங்கள் தாத்தாவிற்கு விடுமுறை அளித்ததேயில்லை அவர் வாழ்வை சுமந்து திரியும் அலுமினிய பாத்திரங்கள் நிறைந்த தட்டுக்கூடை… வித விதமாய் சோற்றுப் பானையும்…

Read More