மொழிபெயர்ப்பு கவிதை: “அன்பு” – ஹிந்தியில் ஹரிவம்சராய் பச்சன் (தமிழில் : வசந்ததீபன்)

அன்பு ___________ நான் பறவையிடம் சொன்னேன், ‘நான் உன்னைப் பற்றி ஒரு கவிதை எழுத விரும்புகிறேன்.’ பறவை என்னிடம் கேட்டது , ‘உன் வார்த்தைகளில் என் இறக்கைகளின்…

Read More