பெயர் சொல்லும் பறவைகள் 13 – பூனைப் பருந்து (Harrier) | முனைவர். வெ. கிருபாநந்தினி

பூனைப் பருந்து (Harrier) கோவிட்-19 வைரசின் தாக்கம் முடிவுக்கு வருவதற்குள் பல இயற்கை மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன. அந்த வரிசையில் முதன் முறையாகக் கடந்த 2020ஆம்…

Read More